مرکز بیزینس کوچینگ ایران | IBC

مقالات
بیزینس کوچینگ و یک سوال مهم: آیا من یک فردی آموزش پذیری هستم؟
اهمیت بیزینس کوچینگ، موضوعی است که ما در مطالب مختلف به تشریح آن پرداخته و در این...
مدیریت مسیر شغلی
مدیریت مسیر شغلی
جنین (Janine) در حالی که خودش را به زور داخل قطار همیشگی می‌چپاند، به همان آهنگ‌های...
ایجاد انگیزه رهبری
ابزارهای انگیزش رهبری : چگونه انگیزه‌تان را برای رهبری افزایش دهید؟
در ارزیابی انگیزه رهبری ما، ابزاری را برای ارزیابی انگیزه‌تان برای رهبری ارائه...
نگرش کارآفرینانه
نگرش کارآفرینانه اولین نیاز شماست!
میدانید که تغییر شخصیت تکنسینی (کسی که کارها را انجام میدهد) به شخصیت کارآفرینی...
مهارت گوش دادن فعال؛ همیشه یک قدم جلوتر باشید
ما در این مقاله از سایت مرکز بیزینس کوچینگ ایران قصد داریم به سراغ یکی از مهم...
گرایشات و ارزش های فردی
گرایشات، اهداف و ارزش های فردی شما در کسب و کار
در لحظه هایی از زندگی گاهی به این نتیجه می رسیم که مسیر را اشتباهی رفته ایم چون هیچ...
تعادل بین کار و زندگی
چگونه تعادل بین کار و زندگی شخصی‌مان را برقرار کنیم؟
آخرین باری که به تعطیلات رفتید کی بود؟ آیا کاملا از دغدغه های کاری رها بودید؟...
تیپ شخصیتی
تیپ شخصیتی کارآفرین، مدیر و تکنسین
حقیقت این است که همه ما ویژگی های این سه تیپ شخصیتی را در خودمان داریم و اگر آنها...
تعطیلات بدون دغدغه کاری
ده قدم تا یک تعطیلات بدون دغدغه کاری
یک روز قبل از اینکه شما قصد دارید به تعطیلات یک هفته ای بروید، صندوق دریافت پیام...
خلاقیت در حل مسئله
تفکر خلاق و درک خلاقیت
درک خلاقیت و انواع آن پیش از صحبت کردن درباره مفهوم تفکر خلاق لازم است تعریفی روشن...